Restaurování historické tapisérie „ŽENA NESOUCÍ OVOCE“

Koncem dubna 2011 bylo dokončeno restaurování historické tapisérie “ŽENA NESOUCÍ OVOCE” (noční sccéna) ze státního sbírkového fondu Státního zámku v Náchodě. Tapisérie zřejmě pochází z Bruselu z 2. pol. 17. století, její velikost je 380 x 235 cm a je utkána z vlny a hedvábí v útku. Více o restaurování v sekci O Ateliérech tapisérií-současnost.

Přesun gobelínových dílen

Jindřichohradecká gobelínová dílna Ateliéry Tapiserií se nachází v centru města ve staré, dnes již neužívané, výrobně alkoholických nápojů. V současné době však dochází k přestavbě zámeckého pivovaru, kde vznikne ojedinělé muzeum gobelínů. Krom toho se tam přesunou i samotné gobelínové dílny. Snahou této aktivity je podpořit dílny a zachránit tak tradici tkaní tapiserií, ke které není nynější doba velmi přívětivá.

Nové www stránky

Ateliéry tapiserií mají od června 2010 nové www stránky. Pokud jste na nich nenalezli, co jste hledali, nebo pokud jste narazili na jakékoliv chyby, prosím kontaktujte nás (buďto pomocí formuláře pod články nebo pomocí kontaktů v patřičné sekci www stránek).